Sektörümüzdelider olmak hedefiyle varolan firmamız, Ana hedefini gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki hususları

KALİTE ÇEVRE VE EMNİYET POLİTİKASI

olarak benimsemiştir;

  • ZÜMRÜT SUNİ DERİamaçlarına uygun ölçülebilir emniyet, çevre ve kalite hedeflerini ortaya koyup tüm şirket personeline yaymak ve onlardan da geri besleme alarak sürekli iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
  • Yeterli sayıda ve gerekli nitelikte personel, ekipman ve malzemeyi temin etmek,
  • Her safhada sürekli eğitim programları uygulayarak, çalışan personelin ise uygunluğunu ve niteliklerini geliştirmek,
  • Tüm süreçlerde, insan faktörleri prensiplerinin uygulanmasını sağlamak,
  • Çevresel Kirliliği önleyici tedbirler alarak yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmak,
  • Ana kaynağın insan olduğu felsefesiyle sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak,
  • Her seviyedeki personelin, emniyet, çevre ve kalite politikasını benimsemesini ve tüm süreçlerle ilgili hata/olayları raporlama süreçlerine katılımını teşvik etmek,
  • Kapsamında olduğumuz ulusal ve uluslararası her türlü prosedüre, emniyet, çevre ve kalite standartlarına ve kurallara uyumun, her seviyedeki personelin sorumluluğunda olduğu bilincini yerleştirmek,
  • Slogan: Daha iyi olacağı Herkes için emniyet, herşey emniyet için.

GENEL MÜDÜR